Maandoverzicht zaalreserveringen

Reserveren is alleen mogelijk voor studenten en medewerkers van de UU en maximaal 1 jaar van tevoren
Klik op het envelopje voor de naam van de zaal om een reservering te plaatsen en/of de zaalinformatie te raadplegen.

11:00 - 14:00 Studeren ZHB 312:00 - 18:00 Studeren18:00 - 21:00 Capita selecta circulatie 212:30 - 16:00 Casus LO16:30 - 18:00 Journal meeting09:00 - 13:00 Groepsproject18:00 - 21:00 Capita selecta circulatie 213:00 - 17:00 Training wiskundewedstrijd13:00 - 15:30 Groepsproject13:00 - 17:00 Jaarplan schrijven11:00 - 14:00 Circulatie I11:00 - 14:00 Circulatie I09:30 - 14:00 Circulatie I09:00 - 12:30 Onderzoeksoverleg13:00 - 17:00 PhD Werkgroep09:00 - 13:00 Promotiebespreking13:00 - 17:00 PhD Werkgroep09:00 - 13:00 Promotiebespreking13:00 - 17:00 PhD Werkgroep09:00 - 13:00 Promotie uitwerking13:30 - 17:30 Tentamentraining Capita Selecta Infectie en Afweer herkansing09:00 - 13:00 Promotie overleg10:00 - 14:00 AthenaStudies Circulatie II14:00 - 18:00 Tentamenvoorbereiding18:30 - 22:30 IA tentamen12:00 - 17:00 Tentamenvoorbereiding19:00 - 22:30 Tentamens ia oefenen11:30 - 12:30 Prelunch bijeenkomswt13:00 - 14:00 Scriptie Archief15:00 - 16:00 Repository bijeenkomst13:00 - 15:00 Project Implementatie WCDS15:00 - 16:00 Projectgroep Functionele test WCDS15:30 - 19:00 Project afronden10:30 - 12:30 Zoeken en Vinden projectleidersoverleg13:00 - 14:30 presentatie configuratie WCDS11:30 - 12:30 prelunch bijeenkomst10:00 - 12:00 Educate-it13:00 - 17:00 Jaarplan schrijven10:00 - 12:00 Bezoek RU Nijmegen i.v.m. Google Digitaliserinsproject09:00 - 11:00 Innovatielab, Sorteren op de rotonde - deel 109:30 - 11:00 Overleg Serials DV09:30 - 10:00 Overleg UB/O&O13:00 - 17:00 Lecture meeting11:00 - 15:00 AthenaStudies Circulatie II10:00 - 14:00 Inhaal traject16:00 - 17:00 Dienstraad - interne vergadering09:30 - 10:30 innovatielaboverleg14:00 - 15:00 Transitie UBU ICT17:00 - 21:00 Dove studenten en tolken12:00 - 16:00 Dove studenten en tolken13:00 - 14:00 Overleg instructies blok 109:00 - 13:00 Studeren13:00 - 17:00 Studeren17:00 - 21:00 Studeren10:00 - 11:30 Catalogus overleg DV13:30 - 17:30 Tentamen11:00 - 18:00 Project bijeenkomst15:00 - 16:30 Werkoverleg Projectmanagers11:30 - 15:30 Tentamen10:00 - 12:00 iGEM UU10:30 - 13:00 Zomersessie HR Strategisch personeelsplan10:00 - 12:00 iGEM meeting13:00 - 17:00 AthenaStudies I&I13:00 - 17:00 AthenaStudies Infectie&Immuniteit09:00 - 14:00 iGEM meeting15:30 - 17:30 DR - functieverdeling10:00 - 14:00 Scriptie10:00 - 14:00 MFT10:30 - 13:00 Franzi & Rhi14:00 - 18:00 Studeren09:30 - 13:00 Studeren herkansing14:30 - 18:00 Franzi & Rhi12:00 - 16:00 FA30216:00 - 20:00 Project09:00 - 13:00 Project 30209:00 - 12:00 Studieruimte15:00 - 19:00 Leren neurobiologie09:00 - 13:00 Thesis presentatie13:00 - 18:00 Presentatie afronden09:00 - 13:00 Thesis - afspraak externe09:30 - 13:30 Ndp leren10:00 - 16:00 Werksessie UB15:30 - 17:30 promovendi overleg10:00 - 13:00 groepsbespreking18:00 - 22:30 Studie sessie BJR09:30 - 13:00 Studeren herkansing13:00 - 17:00 Blokken herkansing13:00 - 17:00 project NU14:00 - 16:30 Rhi&Franzi&Caitlin16:30 - 19:30 THESIS PREPARATION12:00 - 16:00 Studieruimte12:00 - 16:00 Leren12:00 - 16:00 Studieoverleg14:00 - 16:30 Gesprek115:30 - 17:30 Feedback sessie B en A12:00 - 16:00 Masterscriptie10:00 - 14:00 studeren14:00 - 18:00 studeren11:00 - 14:00 Franzi & Rhi14:00 - 18:00 Studeren herkansing15:30 - 19:00 Franzi & RHi & caitlin17:30 - 18:30 Sv INSAN meeting10:00 - 14:00 Studie14:00 - 18:00 studie10:00 - 14:00 Studie14:00 - 18:00 studie10:00 - 14:00 Studie14:00 - 15:30 Coaching15:30 - 17:00 Meeting11:00 - 15:00 Groepsproject16:00 - 20:00 Meeting10:00 - 14:00 Groepsproject afronding14:00 - 16:00 Meetings09:00 - 13:00 Tentamen ia13:00 - 14:00 Educate-it / Coluu11:00 - 13:00 Members check16:00 - 20:00 Inhaal traject13:00 - 17:00 Groepsoverleg studie18:00 - 22:30 Meeting09:30 - 11:00 Overleg Kern Onderwijs met Fauclty liaisons11:00 - 15:00 thesisbijeenkomst16:00 - 18:00 Overleg bestuur faculteit Diergeneeskunde - externe13:30 - 17:30 overleg11:00 - 15:00 Tentamen15:00 - 18:00 Overleg tentamen11:00 - 15:00 Tentamen voorbereiding15:30 - 18:00 Tentamen12:30 - 16:30 Tentamen15:30 - 18:00 PhD overleg09:30 - 13:30 Samenwerkingsopdracht14:00 - 18:00 Groepsopdracht16:30 - 18:00 Overdracht Cie OOS universiteitsraad12:00 - 14:00 Uraad Overdracht17:00 - 20:30 UU Book Club's monthly meeting12:00 - 16:00 Vergadering15:00 - 17:00 Vergadering12:00 - 14:00 Thesis16:00 - 18:00 Meeting research project13:00 - 17:00 Overleg incluusion09:00 - 13:00 Vergadering13:00 - 17:00 Vergadering12:00 - 16:00 Overleg groepsproject16:00 - 20:00 Groepsproject09:30 - 13:30 Reservering10:00 - 14:00 Scriptie14:00 - 18:00 Overleg10:00 - 13:00 scriptie13:00 - 17:00 Scriptie18:30 - 22:30 studeren09:00 - 13:00 Scriptie13:00 - 17:00 Scriptie20:00 - 22:30 Studie10:00 - 14:00 Thesis group An15:30 - 19:30 study10:00 - 14:00 Intervisie onderzoeksproject17:00 - 21:00 Scriptie10:00 - 14:00 Thesis group An14:00 - 18:00 Thesis group Tom11:00 - 15:00 Study meeting17:00 - 21:00 Studeren11:00 - 15:00 Study meeting15:00 - 18:00 Scriptie11:00 - 15:00 Study meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 18:00 overleg13:30 - 18:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting15:30 - 17:00 thesis practice11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting15:30 - 18:00 Study11:00 - 15:00 meeting11:00 - 15:00 meeting11:00 - 14:00 Tentamen14:00 - 18:00 Scriptie11:00 - 15:00 Study meeting15:00 - 19:00 Study meeting10:00 - 13:00 studeren16:30 - 19:00 studeren10:00 - 14:00 Scriptiepresentatie19:00 - 22:30 Internship Report13:00 - 17:00 studeren19:00 - 22:30 Presentatie voorbereiden10:00 - 14:00 Scriptie KGS15:30 - 19:30 Macroeconomics Retake Preparation14:00 - 18:00 skypegesprek13:00 - 17:00 Scriptie09:30 - 13:30 Video's13:30 - 14:30 Studie16:00 - 18:00 studeren10:30 - 14:30 Studie10:30 - 14:30 Scriptie met A10:00 - 14:00 werk uu10:00 - 14:00 werk uu12:00 - 16:00 Overleg13:30 - 17:30 Scriptie13:00 - 17:00 Scriptie09:00 - 13:00 Scriptie14:00 - 18:00 overleg12:00 - 18:00 Studie10:00 - 14:00 Scriptie14:00 - 18:00 Scriptie overleg18:00 - 20:00 Study10:00 - 14:00 Scriptie14:00 - 18:00 Scriptie16:00 - 20:00 Study09:30 - 13:30 Scriptie14:00 - 18:00 Scriptie overleg09:30 - 13:30 Scriptie overleg14:00 - 18:00 Scriptie overleg09:30 - 13:30 Scriptie14:00 - 18:00 Scriptie10:30 - 13:00 Tentamen geneeskunde14:00 - 17:00 School11:30 - 15:30 School17:00 - 18:00 studeren09:00 - 13:00 onderzoeksproject09:30 - 13:30 project bijeenkomst14:00 - 18:00 Project bijeenkomst10:00 - 14:00 werken11:00 - 15:00 studie11:00 - 15:00 interviews14:00 - 18:00 Studie10:00 - 14:00 thesis schrijven13:30 - 17:00 Bijles10:00 - 14:00 thesis10:30 - 14:30 studie14:30 - 18:00 Overleg13:00 - 17:00 studeren13:00 - 17:00 Scriptie10:30 - 18:00 Scriptie10:30 - 17:00 Scriptie10:00 - 14:00 Thesis14:00 - 17:00 Thesis18:00 - 22:00 Scriptie10:00 - 14:00 Scriptie14:00 - 18:00 Paper Writing10:00 - 13:00 studeren13:30 - 17:30 Studie09:00 - 13:00 Scriptie15:00 - 18:00 School20:30 - 22:30 Tentamen studeren09:30 - 13:00 Scriptie KGS13:00 - 17:00 Scriptie19:30 - 22:30 Studie09:00 - 13:00 Scriptie13:30 - 17:30 Studeren tentamens17:30 - 22:30 Studie10:30 - 13:30 Presentatie voorbereiden14:00 - 17:00 Studie inhalen/herkansen16:00 - 18:00 Study group13:00 - 17:00 studie14:00 - 18:00 Exam prep14:00 - 18:00 exam prep11:00 - 15:00 overleg15:00 - 18:00 interview12:00 - 16:00 Scriptie \ onderzoek10:00 - 14:00 infectie en afweer14:00 - 18:00 infectie en afweer10:00 - 14:00 Intervisie onderzoeksproject14:30 - 18:30 thesis preparation10:00 - 13:30 Werken aan scriptiepresentatie14:00 - 18:00 Scriptie11:00 - 13:00 scriptie13:00 - 17:00 Scriptie10:00 - 14:00 Intervisie onderzoeksproject14:00 - 18:00 Group Project18:30 - 22:30 Scriptie09:00 - 13:00 Scriptie13:00 - 17:00 Thesis09:00 - 13:00 Vergadering13:00 - 17:00 Scriptie12:30 - 16:30 studeren15:00 - 17:00 Macroeconomics10:30 - 15:00 School11:00 - 13:00 Overdracht16:30 - 18:00 Thesis14:30 - 17:30 Planning Educational Activities14:00 - 18:00 overleg11:00 - 12:00 ELSA14:00 - 18:00 Studeren12:30 - 16:30 studie09:00 - 13:00 verjaardagsfeestje13:00 - 17:00 Scriptie10:00 - 14:00 Intervisie onderzoeksproject14:30 - 18:00 Studie18:00 - 22:00 Scriptie18:30 - 22:30 Scriptie09:00 - 13:00 scriptie13:00 - 17:00 scriptie09:00 - 13:00 scriptie13:00 - 17:00 Scriptie20:00 - 22:00 School10:00 - 14:00 School14:00 - 18:00 Macroeconomics Retake Preparation11:00 - 16:00 Thesis09:00 - 13:00 Thesis09:00 - 13:00 Thesis09:00 - 13:00 Thesis10:30 - 14:30 Studeren11:30 - 15:30 Educational Plan09:30 - 13:30 Studeren met A13:30 - 17:00 Werken13:00 - 17:00 Scriptie + onderzoek13:00 - 17:00 Scriptie11:00 - 15:00 Leren tentamen15:00 - 19:00 Thesis writing11:00 - 15:00 Leren tentamen10:00 - 14:00 scriptie16:30 - 18:00 Thesis18:00 - 22:00 Studie10:00 - 14:00 scriptie14:30 - 18:00 Leren tentamen18:00 - 21:30 STUDY10:00 - 14:00 scriptie14:00 - 17:00 STUDY18:00 - 22:00 Studie09:00 - 10:00 study10:00 - 14:00 scriptie18:00 - 21:30 STUDY11:00 - 15:00 Studie15:00 - 19:00 Thesis10:00 - 14:00 scriptie14:00 - 18:00 Zelfstudie P10:00 - 14:00 scriptie14:00 - 18:00 Studeren10:30 - 14:00 Studie14:00 - 18:00 studeren09:00 - 13:00 studeren10:00 - 14:00 Sudie11:00 - 15:00 studie10:00 - 14:00 Studeren14:00 - 18:00 Studie11:30 - 15:30 studie16:00 - 18:00 scriptie10:00 - 14:00 scriptie12:00 - 16:00 Studiee10:00 - 14:00 scriptie13:00 - 18:00 overleg09:30 - 13:30 Studeren10:00 - 13:00 scrips13:00 - 17:00 Scriptie09:00 - 13:00 Overleg13:00 - 17:00 Overleg18:00 - 22:00 Bespreking09:00 - 13:00 Tentamen13:00 - 17:00 Tentamen10:00 - 14:00 Groepsproject overleg14:00 - 18:00 Groepsproject09:30 - 13:30 study13:30 - 17:30 Studie18:30 - 22:30 Studeren tentamen09:00 - 12:00 Interviews afnemen en uitwerken15:00 - 17:00 Presentation17:00 - 19:00 Presentation09:30 - 13:00 Scriptie13:00 - 17:00 Daniƫlle & Ludo13:30 - 17:30 Thesis14:00 - 18:00 Overleg12:00 - 16:00 Studie13:00 - 17:00 Studie13:30 - 17:30 Studie11:00 - 14:00 Studie14:00 - 18:00 Thesis12:30 - 16:30 Interview afnemen10:00 - 14:00 Scriptie09:00 - 13:00 Scriptie09:30 - 13:30 Studeren13:30 - 17:30 Scriptie11:00 - 14:00 study14:00 - 18:00 Thesis10:00 - 14:00 Thesis14:00 - 18:00 Studie overleg11:00 - 15:00 studie18:30 - 22:30 Thesis09:00 - 13:00 Thesis13:00 - 17:00 Thesis14:00 - 17:00 studeren17:00 - 21:00 Thesis RMA CompLit11:00 - 15:00 Report writing13:00 - 18:00 Overleg11:30 - 15:30 werken aan studie project15:30 - 18:00 Artikel schrijven - Studie project15:00 - 18:00 Study13:30 - 18:00 SD meeting09:30 - 13:30 Thesis13:30 - 17:30 SDID09:30 - 13:30 Thesis13:30 - 17:30 SDID09:30 - 13:30 SDID09:30 - 13:30 Thesis13:30 - 17:30 SDID09:30 - 13:30 SD meeting14:00 - 18:00 st12:00 - 14:00 Overleg14:00 - 18:00 study10:00 - 14:00 Studie09:00 - 13:00 Scriptie14:00 - 18:00 Scriptie11:00 - 14:00 thesis14:00 - 16:00 thesis17:30 - 21:30 study13:00 - 17:00 Scriptie09:30 - 13:30 Scriptie13:30 - 17:30 Scriptie11:00 - 15:00 Thesis15:00 - 19:00 Thesis11:00 - 15:00 Thesis15:00 - 19:00 Thesis11:00 - 15:00 Thesis15:00 - 19:00 Thesis11:00 - 15:00 Thesis15:00 - 19:00 Thesis11:00 - 15:00 Thesis10:30 - 14:00 Thesis14:00 - 18:00 Thesis10:00 - 14:00 Thesis14:00 - 18:00 Thesis10:00 - 14:00 Thesis14:00 - 18:00 Thesis10:00 - 14:00 Thesis10:00 - 14:00 Thesis14:30 - 18:00 Studeren09:00 - 13:00 Thesis13:30 - 17:30 Thesis09:00 - 13:00 Study13:30 - 17:30 Thesis10:00 - 14:00 Thesis10:30 - 14:30 Thesis14:00 - 18:00 Thesis15:00 - 17:00 Dutch lesson11:30 - 15:30 Project15:30 - 19:30 109:00 - 11:30 Dutch lesson12:30 - 17:30 Werkgroep samenwerking II11:00 - 14:00 Group project14:30 - 18:00 Dutch lesson13:00 - 17:00 studeren13:30 - 17:30 study10:30 - 13:30 study15:00 - 18:30 Thesis09:30 - 13:30 study10:00 - 14:00 thesis An14:00 - 18:00 Thesis10:00 - 14:00 study09:00 - 13:00 Studeren11:00 - 14:00 Test maken13:00 - 17:00 Studieplanning11:00 - 15:00 scriptie12:30 - 16:30 study12:00 - 16:00 School09:00 - 13:00 Scriptie13:00 - 17:00 scrips09:00 - 13:00 scriptie13:00 - 17:00 scrips11:00 - 15:00 study14:30 - 18:00 Thesis10:30 - 14:30 Studeren13:00 - 17:00 Thesis09:00 - 18:00 zaalreservering voor ACLA-conferentie 7 <> 9 juli 201709:00 - 18:00 zaalreservering voor ACLA-conferentie 7 <> 9 juli09:00 - 17:30 zaalreservering voor ACLA-conferentie 7 <> 9 juli 201709:00 - 17:00 Overleg Bibliotheekcommissie MediaJuli 2017
 
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UB Uithof
Boothzaal m.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Groepsstudieruimte m.7 R R R R R R R X X R         X X   R   R R X X R R R R R X X  
Groepsstudieruimte 244 R R R R R R R X X R R R     X X R         X X   R R R   X X  
Groepsstudieruimte 608   R R R R R R X X R R   R R X X R     R   X X R R R     X X R
Groepsstudieruimte 614 R R R R R R R X X R R   R R X X           X X R   R     X X  
Groepsstudieruimte 615   R R R R   R X X R       R X X       R   X X     R R   X X  
Groepsstudieruimte 616     R R R R   X X   R   R R X X           X X         R X X  
Vergaderruimte 617 R R R R R R   X X R R R R   X X R R       X X         R X X  
UB Binnenstad
Groepsstudieruimte 0.90   R R   R   R X X R   R   R X X   R       X X         R X X  
Groepsstudieruimte 0.92     R   R     X X           X X     R     X X           X X  
Groepsstudieruimte 0.94                                                              
Onderwijsruimte 0.32               X X           X X           X X           X X  
Studieruimte 0.100 R R R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X R
Studieruimte 0.101 R R R R R R R X X R   R R R X X R R R R R X X   R R R R X X  
Studieruimte 0.102 R R R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X  
Studieruimte 0.103 R R R R R R R X X R       R X X R R   R   X X R   R R   X X  
Studieruimte 0.104 R R R R R R R X X R R     R X X R R   R   X X     R R   X X  
Studieruimte 0.105 R R R R R R R X X   R R R R X X   R R R   X X       R   X X R
Studieruimte 1.76 R R R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X R   R R   X X R
Studieruimte 2.56 R R R R   R R X X R     R R X X R   R R R X X R     R R X X R
Studieruimte 2.57 R R R R R   R X X R         X X   R R   R X X R R R R   X X R
Studieruimte 2.58 R R R R R   R X X R R R R R X X R R R R R X X R R R R R X X R
Studieruimte 2.59 R R R R R R R X X R R     R X X           X X R       R X X R
Studieruimte 2.60 R   R R R R R X X R         X X           X X R   R R   X X  
Tielezaal 1.25             R X X R         X X           X X           X X  
      M D W D V     M D W D V     M D W D V     M D W D V     M