Boothzaal m.03: donderdag, 8 Juni 2017
900 
30 
1000 
30 
1100 
3011:30 - 12:30: Powersnacks
1200
30 
130013:00 - 17:00: Living Lab Symposium 2017
30
1400
30
1500
30
1600
30
1700 
3017:30 - 22:30: VerkiezingsALV
1800
30
1900
30
2000
30
2100
30
2200