Groepsstudieruimte 614: donderdag, 29 Juni 2017
9009:00 - 13:00: Voorbereiding mondelinge eindgesprekken
30
1000
30
1100
30
1200
30
130013:00 - 17:00: Voorbereiden mondeling eindgesprek
30
1400
30
1500
30
1600
30
1700 
30 
180018:00 - 22:30: Voorbereiding presentatie
30
1900
30
2000
30
2100
30
2200